Časté dotazy

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Zde najdete časté dotazy, na které se žáci ptají ohledně CERMAT testů. Pokud nenaleznete odpověď, kterou hledáte, napište nám.

Otázky a odpovědi

Populární dotazy

Nejpopulárnější dotazy ohledně CERMAT testů – klikněte na otázku pro zobrazení odpovědi.

Další dotazy

Co bude v přijímačkách 2023?

V roce 2023 se přijímačky psaly z českého jazyka a matematiky. Maximální počet bodů z každého testu bylo 50. V testech se objevilo základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Úlohy z češtiny zahrnovaly např. pravopis, skladbu, porozumění textu a z matematiky např. geometrii, slovní úlohy a převody jednotek.

Co bude v přijímačkách 2024?

V roce 2024 se přijímačky budou psát z českého jazyka a matematiky. Maximálně lze z každého testu získat 50 bodů. V testech se objevuje základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Test z češtiny může obsahovat např. pravopis, skladbu, porozumění textu a z matematiky např. geometrii, slovní úlohy a rovnice.

Co se objevuje v přijímačkách?

Přijímačky se skládají ze 2 testů –⁠ z českého jazyka a matematiky. Maximálně lze z každého testu získat 50 bodů. V testech se objevuje základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Test z češtiny může obsahovat např. pravopis, skladbu, porozumění textu a z matematiky např. geometrii, slovní úlohy a rovnice.

Co se učit na přijímačky?

K přijímačkám je třeba zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Žáky čekají testy z češtiny a matematiky sestavené na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP). Test z češtiny může obsahovat např. pravopis, skladbu, porozumění textu a z matematiky např. geometrii, slovní úlohy a rovnice.

Co všechno musím umět na přijímačky z matematiky?

K přijímačkám je třeba zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ z matematiky. Testy se sestavují na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP). V testu z matematiky lze očekávat např. úlohy z geometrie, slovní úlohy, rovnice, převody jednotek nebo výpočty obvodu, obsahu, objemu těles atd.

Co je v přijímačkách z českého jazyka?

K přijímačkám z českého jazyka by měli žáci zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně základní školy z češtiny. Testy se sestavují na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP). V testu lze očekávat např. úlohy z pravopisu, slovní zásoby, skladby, tvarosloví, porozumění textu atd.

Co můžu mít u přijímaček?

U přijímaček očekávejte 2 testy –⁠ z českého jazyka a matematiky. Maximálně lze z každého testu získat 50 bodů. V testech se objevuje základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Test z češtiny může obsahovat např. pravopis, skladbu, porozumění textu a z matematiky např. geometrii, slovní úlohy a rovnice. U přijímaček s sebou můžete mít modře či černě píšící propisovací tužku, u testu z matematiky ještě obyčejnou tužku a rýsovací potřeby. Kalkulačka není povolena.

Jak těžké jsou přijímací zkoušky?

Obtížnost přijímacích zkoušek určuje základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ z českého jazyka a matematiky, které by žáci měli zvládnout. Test z češtiny může obsahovat např. pravopis, skladbu, porozumění textu a z matematiky např. geometrii, slovní úlohy a rovnice.  Je dobré projít si testy z minulých let.

Jak nejlépe napsat přijímačky?

Abyste měli u přijímaček co nejlepší výsledky, začněte s přípravou včas. Je důležité znát formát CERMAT testů z češtiny a matematiky a umět správně vyplnit záznamový arch. Doporučujeme si projít testy z minulých let, abyste zjistili, co umíte a co se doučit. Využít můžete také přijímačky nanečisto.

Jak se co nejlépe učit?

Základem správného učení je včasná příprava a vytvoření studijního plánu. Je důležité znát formát CERMAT testů z češtiny a matematiky a umět správně vyplnit záznamový arch. Doporučujeme si projít testy z minulých let, abyste zjistili, co umíte a co se doučit. Využít můžete také přijímačky nanečisto.

Jak připravit dítě na přijímací zkoušky?

Základem přípravy na přijímací zkoušky je její včasné zahájení. Je důležité, aby žák znal formát CERMAT testů z češtiny a matematiky a uměl správně vyplnit záznamový arch. Doporučujeme, aby si žák prošel testy z minulých let a zjistil, co umí a co se má doučit. Využít lze také přijímačky nanečisto.

Jak se připravit na Cermat?

S přípravou na přijímačky rozhodně začněte včas. Je důležité znát formát CERMAT testů z češtiny a matematiky a umět správně vyplnit záznamový arch. Doporučujeme si projít testy z minulých let, abyste zjistili, co umíte a co se případně doučit. Využít můžete také přijímačky nanečisto.

Jak se připravit na přijímací zkoušky na gymnázium?

K přijetí na gymnázium budete potřebovat vyšší bodový zisk z přijímaček, než u ostatních středních škol. S přípravou rozhodně začněte včas.  Je důležité znát formát CERMAT testů a umět správně vyplnit záznamový arch. Doporučujeme si projít testy z minulých let. Využijte např. přijímačky nanečisto.

Jak se hodnotí didaktické testy?

Didaktické CERMAT testy se hodnotí centrálně přímo v CERMATu. Uzavřené (zaškrtávací) úlohy hodnotí stroj. Otevřené (rýsovací, vypisovací) úlohy kontrolují proškolení pracovníci CERMATu. Hodnotí se vždy jen naskenovaný záznamový arch. Je tedy klíčové, aby byl vyplněný správným způsobem.

Jak se počítají body v didaktickém testu z ČJ?

V přijímačkovém testu z ČJ se centrálně hodnotí vždy jen naskenovaný záznamový arch. Strojově se hodnotí uzavřené (zaškrtávací) úlohy. Naopak otevřené (vypisovací) úlohy kontrolují proškolení pracovníci CERMATu. Za špatnou odpověď se body nestrhávají, proto doporučujeme tipovat, nejste-li si jistí.

Jak se počítají body z přijímaček?

V přijímačkách se přičítají body za správné odpovědi v záznamovém archu. Za špatné odpovědi se body nestrhávají, proto tipujte, nejste-li si jistí. Maximální bodový zisk z CERMAT testů z češtiny a matematiky je 50 bodů. Vždy se započítává lepší výsledek z daného předmětu ze dvou řádných termínů.

Jak se bodují didaktické testy?

Bodování didaktických testů CERMAT: za správné odpovědi v záznamovém archu se body přičítají, za špatné odpovědi se body nestrhávají. Maximálně můžete z každého CERMAT testu (z češtiny a matematiky) získat 50 bodů. Vždy se započítá lepší výsledek z daného předmětu ze dvou řádných termínů.

Jaký je průměrný počet bodů u přijímaček?

Dle CERMATu bylo k přijímačkám v roce 2022 přihlášeno celkem 79,6 tis. uchazečů. V řádných termínech testy psalo 98 % přihlášených žáků. Žáci v testech dosáhli průměrného procentního skóru 55,7 % z českého jazyka a 45,5 % z matematiky. (Rok 2019: 59,1 % b. z ČJ a 43,1 % b. z M)  (Zdroj CERMAT - https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/332-vysledky-jpz-2022-tiskova-zprava)

Kde získat výsledky CERMAT?

Ředitel příslušné SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek CERMATem.  Po obdržení výsledků od CERMATu ředitelé ukončí hodnocení přijímacího řízení a poté zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Kdo vyhodnocuje Cermat testy?

CERMAT testy se hodnotí centrálně přímo v CERMATu. Uzavřené (zaškrtávací) úlohy hodnotí stroj. Otevřené (rýsovací, vypisovací) úlohy kontrolují proškolení pracovníci CERMATu. Hodnotí se vždy jen naskenovaný záznamový arch. Je tedy klíčové, aby byl vyplněný správným způsobem.

Příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky

Tápete a hledáte spolehlivou příprau na přijímačky? Pak jsou pro vás To dáš! Přijímačky nanečisto tou správnou volbou.

Více o přípravě na přijímačky

kluk zváld přijímačky na sšZpracovávám objednávku