AKTUALITY O NOVÉ PODOBĚ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

1. Jednotná zkouška pro 5. třídu, 7. třídu i 9. třídu

Od roku 2016 musí všichni páťáci, sedmáci i deváťáci, kteří míří na maturitní obory (ať středních škol či víceletých gymnázií), konat jednotnou přijímací zkoušku. Zkoušku připravuje státní společnost CERMAT (pod dohledem MŠMT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a z matematiky.

Každý uchazeč si od roku 2024 může podat přihlášku až na tři obory (tedy na tři střední školy, nebo na tři obory vzdělání v rámci jedné školy). Do 3 přihlášek jsou zahrnuty jak maturitní, tak i nematuritní obory. U přihlášky je důležité správné vyplnění (uvedení 3 škol/oborů v pořadí podle priority od nejvyšší po nejnižší) a podání do předem stanoveného termínu (nově do 20. února). Podrobný návod k vyplnění a podání přihlášky (3 způsoby, nově také elektronicky v systému DIPSY) na SŠ najdete v tomto jednoduchém návodu, který obsahuje vše, co o přihlášce potřebujete vědět. Můžete také využít web k přihláškám na od CERMATu.

Zkoušky se pak konají vždy na jaře v polovině dubna ve dvou řádných termínech. V případě nemoci je po omluvě řediteli možné absolvovat termíny náhradní (na konci dubna).

Žák si tedy napíše v jeden den test z matematiky a z češtiny, druhý den též (jiný, ale náročností obdobný) test z matematiky a z češtiny. Výsledné bodové skóre pak tvoří součet lepšího výsledku z matematiky a lepšího výsledku z češtiny, bez ohledu na to, zdali žák test z předmětu napsal lépe první den, či druhý den. Prostě lepší čeština ze dvou pokusů a lepší matematika ze dvou pokusů – i proto se na ony dva řádné termíny často nahlíží jako na „pokusy“. 

Neexistuje žádná minimální hranice úspěšnosti, přijímačky jsou vlastně soutěž, kde ti nejúspěšnější berou místo na jiných školách. Různé školy jsou jinak kompetitivní – záleží na prestiži, náročnosti, ale i na počtu otevíraných tříd, což se každoročně liší. Nejčastěji to funguje tak, že kolik tříd maturuje (a tedy ze školy odchází), tolik tříd bude přijato do prvního ročníku. To bohužel často nehraje do karet silným demografickým ročníkům, kde je uchazečů mnoho, ale míst je na maturitních oborech málo. I proto je potřeba přijímačky nepodcenit a dobře zvážit své možnosti přijetí, a to třeba zjištěním loňské hranice přijetí na jednotlivé školy.

testy na přijímačky na sš

Chcete vědět všechny podrobnosti o CERMAT testech?

Více o CERMAT testech

2. Školní část přijímaček – pro 5. třídu, 7. třídu i 9. třídu

Některé školy kromě povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z dílny CERMATu pořádají ještě školní část přijímací zkoušky. Ze zákona platí, že výsledky JPZ musí tvořit nejméně 60 % váhy v celém přijímacím řízení, zbylých 40 % váhy přijímacího řízení pak může spočívat právě v oné školní zkoušce. Školní zkoušku tvoří často body přidělené za dobrý prospěch (tedy roli hraje vysvědčení), zkouška z jazyka (AJ), test ze všeobecného rozhledu či studijních předpokladů, pohovor, motivační dopis či fyzická/sportovní zkouška.

U školní zkoušky z podstaty záleží na dané škole, ředitelky a ředitelé škol kritéria přijímacího řízení stanovují sami, a to zpravidla do konce ledna. Před podáním přihlášky na danou školu se ujistěte, z čeho všeho se přijímací zkouška skládá a vřele doporučujeme svoji volbu opřít o znalost loňské hranice přijetí na danou školu. Pokud víte, kolik bodů měl loni poslední přijatý uchazeč, lépe tak odhadnete, zdali bodově na školu stačíte. Díky přípravě na přijímačky se můžete výrazně zlepšit, doporučujeme si ale testy zkusit už před podáním přihlášek (podávají se nejpozději k 20. únoru), abyste věděli, jak moc musíte zabrat, abyste se na svoji vysněnou školu dostali.

3. Kalendář školního roku deváťáka: nejdůležitější data pro přijímací zkoušky na SŠ a čtyřletá gymnázia 2023/24

Školní rok deváťáka rychle utíká. Každý měsíc je pro přípravu na přijímačky klíčový, ať se již jedná o výběr středních škol, návštěvu dní otevřených dveří, podávání přihlášek, až po samotnou pilnou přípravu. 

AKTUÁLNĚ Z NAŠEHO KALENDÁŘE pro školní rok 23/24

 • od 1. do 20. února 2024 – možnost podávat přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 29. dubna 2024 – první náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 30. dubna 2024 – druhý náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. května 2024 – tento den budou oznámeny výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy (nově až po náhradním termínu přijímaček). Nově se tedy na výsledky bude čekat déle, zato se zkrátí pozkoušková administrativa, neboť se zruší podávání zápisových lístků a odvolání, čímž dojde k celkovému zrychlení přijímacího procesu.
 • do 24. května 2024 – možnost podávat přihlášky na SŠ pro druhé kolo přijímacího řízení
 • 21. června 2024 – tento den budou oznámeny výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy ve 2. kole

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na střední školy. Jsou v ní uvedeny jak termíny pro přijímací zkoušky na SŠ, tak začátek přípravy přijímaček nanečisto. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

 • Tato barva označuje nejvíce důležité události.
 • Tato barva označuje důležité události.
 • Tato barva označuje události, které byste si neměli nechat ujít.
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat.
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad 4.–⁠5. 11. První víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 23/24 celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

23.–⁠25. 11.

Veletrh středních škol Schola Pragensis

30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor 2.–⁠15. 1. Talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění 15.–⁠31. 1. Talentové zkoušky na konzervatoře 2.1.– 5. 2.Talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou 20. 2. Uzávěrka přihlášek (elektronických i papírových) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
březen 15. 3.–23. 4. Školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy (náhradní termíny 26. 4.–5. 5.)
duben 12. 4. První termín přijímacích zkoušek 15. 4. Druhý termín přijímacích zkoušek 29. 4. První náhradní termín přijímacích zkoušek 30. 4. Druhý náhradní termín přijímacích zkoušek
květen 15. 5. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy 24. 5. Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení
červen 21. 6. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy ve 2. kole  

Testy na přijímačky z 9. třídy

4. Kalendář školního roku sedmáka: nejdůležitější data pro přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia 2023/24

Školní rok sedmáka rychle utíká. Každý měsíc je pro přípravu na přijímačky klíčový, ať se již jedná o návštěvu dní otevřených dveří, podávání přihlášek, až po samotnou pilnou přípravu.

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na víceletá gymnázia pro žáky ze 7. tříd. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

 • Tato barva označuje nejvíce důležité události,
 • tato barva označuje důležité události,
 • a tato barva označuje události, které byste si neměli nechat ujít.
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

celý měsíc

Dny otevřených dveří na víceletých gymnáziích

30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor 2.–15. 1. Talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění

15.–31. 1. Talentové zkoušky na konzervatoře

2. 1.–15. 2. Talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou 20. 2. Uzávěrka přihlášek oborů vzdělání bez talentové zkoušky
březen 15. 3.–23. 4. Školní část přijímacích zkoušek  (náhradní termíny 26. 4.–5. 5.)
duben 16. 4. První termín přijímacích zkoušek 17. 4. Druhý termín přijímacích zkoušek 29. 4. a 30. 4.  Náhradní termíny přijímacích zkoušek
květen 15. 5. Výsledky o ne/přijetí

Testy na přijímačky ze 7. třídy

5. Kalendář školního roku páťáka: nejdůležitější data pro přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 2023/24

Školní rok páťáka rychle utíká. Každý měsíc je pro přípravu na přijímačky klíčový, ať se již jedná o návštěvu dní otevřených dveří, podávání přihlášek, až po samotnou pilnou přípravu.

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na víceletá gymnázia pro žáky z 5. tříd. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

 • Tato barva označuje nejvíce důležité události,
 • tato barva označuje důležité události,
 • a tato barva označuje události, které byste si neměli nechat ujít.
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

celý měsíc

Dny otevřených dveří na víceletých gymnáziích

30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor 2.–15. 1. Talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění

15.–31. 1. Talentové zkoušky na konzervatoře

2. 1.–15. 2.Talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou 20. 2. Uzávěrka přihlášek oborů vzdělání bez talentové zkoušky
březen 15. 3.–23. 4. Školní část přijímacích zkoušek (náhradní termíny 26. 4.–5. 5.)
duben 16. 4. První termín přijímacích zkoušek 17. 4. Druhý termín přijímacích zkoušek 29. 4. a 30. 4.  Náhradní termíny přijímacích zkoušek
květen 15. 5. Výsledky o ne/přijetí

Testy na přijímačky z 5. třídy

6. Výsledky zkoušky – pro 5. třídu, 7. třídu i 9. třídu

Školy 15. května zveřejní seznam přijatých uchazečů na viditelném místě ve škole a v informačním systému DIPSY. Nepřijatým uchazečům se již nezasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou. Zároveň odpadá zápisový lístek i odvolání z kapacitních důvodů. O přijetí nebudete informováni jinak, než v rámci zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

zvýrazňovač pro přijímací zkoušky
Propiska k přijímacím zkouškám

Chcete se na zkoušky z 9. třídy perfektně připravit? Více informací o testech i o přípravě na míru najdete na stránkách To dáš! Přijímaček nanečisto. Pokud hledáte informace o pražských školách, klikněte zde.

Kluk zvládnul přijímačky na sš

Více o úspěšné přípravě na zkoušky z 9. třídyZpracovávám objednávku