AKTUALITY O ZMĚNÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

1. Jednotná zkouška pro 5. třídu, 7. třídu i 9. třídu

Od roku 2016 musí všichni páťáci, sedmáci i deváťáci, kteří míří na maturitní obory (ať středních škol či víceletých gymnázií), konat jednotnou přijímací zkoušku. Zkoušku připravuje státní společnost CERMAT (pod dohledem MŠMT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a z matematiky.

Každý uchazeč si může podat přihlášku až na dva obory (tedy na dvě střední školy, gymnázia nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy). U přihlášky je důležité správné vyplnění a podání do předem stanoveného termínu. Podrobný návod k vyplnění a podání přihlášky na SŠ najdete v tomto jednoduchém návodu, který obsahuje vše, co o přihlášce potřebujete vědět. Můžete také využít průvodce vyplněním přihlášky od CERMATu.

Zkoušky se pak konají vždy na jaře v dubnu ve dvou řádných termínech, nejčastěji se jedná o dva po sobě následující pracovní dny.

Žák si tedy napíše v jeden den test z matematiky a z češtiny, druhý den též (jiný, ale náročností obdobný) test z matematiky a z češtiny. Výsledné bodové skóre pak tvoří součet lepšího výsledku z matematiky a lepšího výsledku z češtiny, bez ohledu na to, zdali žák test z předmětu napsal lépe první den, či druhý den. Prostě lepší čeština ze dvou pokusů a lepší matematika ze dvou pokusů – i proto se na ony dva řádné termíny často nahlíží jako na „pokusy“. Pokud byste byli v době řádných termínů nemocní (což se snadno může stát, jelikož se jedná o dva po sobě jdoucí pracovní dny), existují i dva termíny náhradní, které se konají cca o měsíc později, takže mají marodi čas se uzdravit. Nemusíte se bát, školy vám místo „podrží”

Neexistuje žádná minimální hranice úspěšnosti, přijímačky jsou vlastně soutěž, kde ti nejúspěšnější berou místo na jiných školách. Různé školy jsou jinak kompetitivní – záleží na prestiži, náročnosti, ale i na počtu otevíraných tříd, což se každoročně liší. Nejčastěji to funguje tak, že kolik tříd maturuje (a tedy ze školy odchází), tolik tříd bude přijato do prvního ročníku. To bohužel často nehraje do karet silným demografickým ročníkům, kde je uchazečů mnoho, ale míst je na maturitních oborech málo. I proto je potřeba přijímačky nepodcenit a dobře zvážit své možnosti přijetí, a to třeba zjištěním loňské hranice přijetí na jednotlivé školy.

testy na přijímačky na sš

Chcete vědět všechny podrobnosti o CERMAT testech?

Více o CERMAT testech

2. Školní část přijímaček – pro 5. třídu, 7. třídu i 9. třídu

Některé školy kromě povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z dílny CERMATu pořádají ještě školní část přijímací zkoušky. Ze zákona platí, že výsledky JPZ musí tvořit nejméně 60 % váhy v celém přijímacím řízení, zbylých 40 % váhy přijímacího řízení pak může spočívat právě v oné školní zkoušce. Školní zkoušku tvoří často body přidělené za dobrý prospěch (tedy roli hraje vysvědčení), zkouška z jazyka (AJ), test ze všeobecného rozhledu či studijních předpokladů, pohovor, motivační dopis či fyzická/sportovní zkouška.

U školní zkoušky z podstaty záleží na dané škole, ředitelky a ředitelé škol kritéria přijímacího řízení stanovují sami, a to zpravidla do konce ledna. Před podáním přihlášky na danou školu se ujistěte, z čeho všeho se přijímací zkouška skládá a vřele doporučujeme svoji volbu opřít o znalost loňské hranice přijetí na danou školu. Pokud víte, kolik bodů měl loni poslední přijatý uchazeč, lépe tak odhadnete, zdali bodově na školu stačíte. Díky přípravě na přijímačky se můžete výrazně zlepšit, doporučujeme si ale testy zkusit už před podáním přihlášek (podávají se k 1. březnu), abyste věděli, jak moc musíte zabrat, abyste se na svoji vysněnou školu dostali.

3. Kalendář školního roku deváťáka: nejdůležitější data pro přijímací zkoušky na SŠ a čtyřletá gymnázia 2023/24

Školní rok deváťáka rychle utíká. Každý měsíc je pro přípravu na přijímačky klíčový, ať se již jedná o výběr středních škol, návštěvu dní otevřených dveří, podávání přihlášek, až po samotnou pilnou přípravu. 

AKTUÁLNĚ Z NAŠEHO KALENDÁŘE pro školní rok 23/24

 • 20. února – možnost podávat přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Plánuje se možnost nově podat přihlášku i digitálně, papírová verze též zůstane (zdroj: Infoservis MŠMT 28. 8. 2023). Doposud byla uzávěrka podání přihlášek vždy 1. března, nově se tedy uzávěrka posune na dřívější termín.
 • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 29. dubna 2024 – první náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 30. dubna 2024 – druhý náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • polovina května 2024 – do tohoto data budou uchazečům známy výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy. Dle šéfa CERMATu by to mohlo být 10. května 2024. V minulých letech CERMAT výsledky předal SŠ již 28. dubna. Nově se tedy na výsledky bude čekat déle, zato se zkrátí pozkoušková administrativa, neboť se zruší podávání zápisových lístků a odvolání, čímž dojde k celkovému zrychlení přijímacího procesu.

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na střední školy. Jsou v ní uvedeny jak termíny pro přijímací zkoušky na SŠ, tak začátek přípravy přijímaček nanečisto. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

 • Tato barva označuje nejvíce důležité události.
 • Tato barva označuje důležité události.
 • Tato barva označuje události, které byste si neměli nechat ujít.
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat.
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad 4.–⁠5. 11. První víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 23/24 celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

23.–⁠25. 11.

Veletrh středních škol Schola Pragensis

*30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor *2.–⁠15. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou *15.–⁠31. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou na konzervatoře *2.1. – 15. 2. termíny pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou *20. 2. Uzávěrka přihlášek (elektronických i papírových) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
březen *15. 3. Nejzazší termín vydání zápisového lístku ZŠ (při digitalizaci přihlášek nebude třeba)
duben 12. 4. První termín příjímacích zkoušek 15. 4. Druhý termín příjímacích zkoušek *28. 4. CERMAT předává výsledky JPZ ředitelům středních škol 29. 4. První náhradní termín příjímacích zkoušek 30. 4. Druhý náhradní termín příjímacích zkoušek
květen *10.5. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy

Testy na přijímačky z 9. třídy

4. Kalendář školního roku sedmáka: nejdůležitější data pro přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia 2023/24

Školní rok sedmáka rychle utíká. Každý měsíc je pro přípravu na přijímačky klíčový, ať se již jedná o návštěvu dní otevřených dveří, podávání přihlášek, až po samotnou pilnou přípravu.

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na víceletá gymnázia pro žáky ze 7. tříd. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

 • Tato barva označuje nejvíce důležité události,
 • tato barva označuje důležité události,
 • a tato barva označuje události, které byste si neměli nechat ujít.
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

celý měsíc

Dny otevřených dveří na víceletých gymnáziích

*30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor *2.–15. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou

*15.–31. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou na konzervatoře

20. 2. Uzávěrka přihlášek oborů vzdělání bez talentové zkoušky *2. 1. až 15. 2. termíny pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
březen *15. 3. Nejzazší termín vydání zápisového lístku ZŠ
duben 16. 4. První termín příjímacích zkoušek 17. 4. Druhý termín příjímacích zkoušek 29. 4. a 30. 4.  Náhradní termíny příjímacích zkoušek
květen

Testy na přijímačky ze 7. třídy

5. Kalendář školního roku páťáka: nejdůležitější data pro přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 2023/24

Školní rok páťáka rychle utíká. Každý měsíc je pro přípravu na přijímačky klíčový, ať se již jedná o návštěvu dní otevřených dveří, podávání přihlášek, až po samotnou pilnou přípravu.

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na víceletá gymnázia pro žáky z 5. tříd. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

 • Tato barva označuje nejvíce důležité události,
 • tato barva označuje důležité události,
 • a tato barva označuje události, které byste si neměli nechat ujít.
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

celý měsíc

Dny otevřených dveří na víceletých gymnáziích

*30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor *2.–15. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou *15.–31. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou na konzervatoře *2. 1. až 15. 2. termíny pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
březen *1. 3. Uzávěrka přihlášek oborů vzdělání bez talentové zkoušky *15. 3. Nejzazší termín vydání zápisového lístku ZŠ
duben 16. 4. První termín příjímacích zkoušek 17. 4. Druhý termín příjímacích zkoušek 29. 4. a 30. 4.  Náhradní termíny příjímacích zkoušek
květen

Testy na přijímačky z 5. třídy

6. Výsledky zkoušky a odvolání – pro 5. třídu, 7. třídu i 9. třídu

Zhruba za 14 dní od ostré zkoušky předá CERMAT výsledky jednotné přijímací zkoušky ředitelům SŠ. Ti pak mají 3 pracovní dny na to, aby zveřejnili seznam přijatých (a nepřijatých) uchazečůZde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2022/23.

Jakmile školy vydají seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou. Přijatí uchazeči pak mají 10 pracovních dnů na podání zápisového lístku (který jim letos byl vydán ZŠ nejpozději 15. března 2023). Odevzdáním zápisového lístku potvrzujete svůj zájem o danou školu. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, po deseti pracovních dnech Váš nárok na místo zaniká a místo bude nabídnuto uchazeči, který podal odvolání. 

O přijetí nebudete informování jinak, než v rámci zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pokud však nebudete úspěšní, dostanete doporučeně poštou či do datové schránky rozhodnutí o nepřijetí. Ode dne tohoto doručení máte 3 pracovní dny na podání odvolání. Nemusíte čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí, odvolání můžete podat ihned, jakmile se na výsledkové listině vidíte pod čarou. Ovšem ona třídenní lhůta začíná běžet až od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání podává zákonný zástupce, a to písemně, forma je volná, odvolání však musí splňovat několik náležitostí. Pro přehlednost můžete využít naši stránku o odvolání proti nepřijetí na sš. Odvolání lze podat doporučeně poštou (schovejte si podací lístek), datovou schránkou či osobně. Odvolání nelze přijmout e-mailem či po telefonu. Vše podstatné jsme pro vás shrnuli zde.

zvýrazňovač pro přijímací zkoušky
Propiska k přijímacím zkouškám

Chcete se na zkoušky z 9. třídy perfektně připravit? Více informací o testech i o přípravě na míru najdete na stránkách To dáš! Přijímaček nanečisto. Pokud hledáte informace o pražských školách, klikněte zde.

Kluk zvládnul přijímačky na sš

Více o úspěšné přípravě na zkoušky z 9. třídyZpracovávám objednávku