Odvolání na střední školu

Potřebujete poradit s odvoláním na střední školu? Máme pro vás užitečné odkazy, které vám pomohou. Stáhněte si vzor odvolání nebo odvolání napište sami podle návodu, co má odvolání obsahovat. Forma odvolání je volná a není to nic složitého.

⚠️ Odvolání na SŠ musíte podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek. ⚠️

Vzor odvolání na střední školu

Stáhněte si vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ. Podrobné informace k celému procesu odvolání naleznete zde.

Nevzali vás na SŠ a jste na výsledkové listině tzv. pod čarou? Chcete se ucházet o volná místa, která školám vzniknou poté, co přijatí žáci podají zápisové lístky? Jediná správná cesta je podat odvolání. Když odvolání nepodáte, škola s vámi na případná uvolněná místa počítat nebude.

Jak napsat odvolání na SŠ?

Není jeden přesně daný formulář pro odvolání na střední školu, který se musí používat. Odvolání proti nepřijetí na střední školu ale musí obsahovat několik náležitostí:

 1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);
 2. Datum;
 3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru);
  Pozn. Můžete uvést i důvody, pro které odvolání podáváte, není to ale povinnost;.
 5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Zdroj: CERMAT

Jak podat odvolání na SŠ?

Odvolání na střední školu můžete podat následovně. Vyberte si, jaký způsob vám nejvíce vyhovuje.

 1. osobně přímo ve škole – nechte si od školy potvrdit převzetí odvolání
 2. doporučeně poštou – uschovejte si podací lístek, pro dodržení lhůty 3 pracovních dnů musíte odvolání podat na poštu v poslední den lhůty
 3. do datové schránky školy 


Zpracovávám objednávku